با ما تماس بگیرید

چانکایا آنکارا، کاواکلیدره ،
محله رمزی اوگوز آریک ، خیابان شماره 59

+90 312 427 8080
+90 312 427 8085
info@gordionhotel.com

DISTANCES


 • 45 دقیقه با ماشین تا فرودگاه  اسنبوغا.
 • 10دقیقه با ماشین تا ایستگاه قطار.
 • 15 دقیقه پیاده روی تا میدان کیزلای.
 • 20 دقیقه با ماشین  تا اشتى.
 • 15 دقیقه پیاده روی تا میدان كيزلاى.
 • 10 دقیقه پیاده روی تا پارک قو .
 • 1 دقیقه پیاده روی تا جاده تونالی هیلمی 
 • 4 دقیقه پیاده روی تا جاده تونس  
 • 3 دقیقه پیاده روی تا خیابان آهنگساز.
 • 10 دقیقه پیاده روی تا مسجد کوکاتپه.
 • 15 دقیقه پیاده روی تا وزارتخانه ها  .
 • 5 دقیقه پیاده روی تا سفارت آمریکا  .
 • 7 دقیقه پیاده روی تا سفارت آلمان.
 • 8 دقیقه پیاده روی تا سفارت فرانسه.
 • 7 دقیقه پیاده روی سفارت ایتالیا.

ما را دنبال کنید